Místní knihovna Hejná

Hejná 70
341 01 Horažďovice

Tel.: 376 513 357
Tel.: 728 900 321
Knihovna-Hejna@seznam.cz

Provozní doba 

  • Neděle

     9:00 - 12:00 hod

TOPlist

Malá knihovna, velká duše, Lidové noviny, Vlastimil šatra, 3. 3. 2016

HEJNÁ (PLZEŇSKÝ KRAJ) Hejná je malá obec nedaleko města Horažďovice v Plzeňském kraji. Má 160 obyvatel. Horažďovice možná znáte jako místo, kde v roce 1306 zemřel na úplavici český král Rudolf Habsburský nebo si pamatujete, že se zde dlouhou dobu vyráběly hokejky. Obec je také spojena s pověstí o vybírání zvláštní daně, tzv. opičného, které nařídil šlechtic Půta Švihovský. Nedaleko se ve velké míře těží vápenec.

Obec je po mnohá léta zřizovatelem Místní knihovny Hejná. V létě roku 2014 probíhala rekonstrukce obecního úřadu, včetně vybudování vhodnějších prostorů. Celková částka se vyšplhala na 200 tisíc korun. Za takto nízkou sumu vděčíme místnímu obecnímu pracovníkovi, který odvedl skvělou práci a jeho plat byl spolufinancován úřadem práce. Od září téhož roku působí ve funkci i nová knihovnice Hana Hrabáková

Díky jejím zájmům a aktivitám (studuje vysokou školu knihovnickou na FF UK), se počet čtenářů během roku zvýšil na čtyřnásobek. Knihovna se stala hlavním kulturním centrem dění celé obce. V malých knihovnách je zvykem poskytovat pouze knihovní služby. Není tomu tak v naší, kde jsou k dispozici i nejrůznější deskové hry, které si lze zapůjčit i domů.

Děti docházejí do knihovny pravidelně. Hrají si zde, pročítají, malují. Na začátku loňského roku pro ně byla uspořádána i výtvarná soutěž Malujeme pro knihovnu. S potěšením mohu říci, že se do ní zapojily všechny děti z obce. Dále knihovna sbírá plastová víčka na dobročinné účely, které zároveň knihovnice používá na procvičování matematiky s našimi nejmenšími.

Knihovna zpočátku neměla dostat vhodných titulů, a proto jsme museli společně se zastupiteli tuto situaci řešit. Čtenáři za služby a registraci neplatí žádné poplatky, což jsme nechtěli měnit, proto bylo výsledkem navýšení finančního fondu. Z toho se po konzultaci s knihovnicí dokoupila a dokupuje povinná školní literatura a novinky.

Obec jako zřizovatel s pomocí regionální metodičky z Městské knihovny Horažďovice, pod kterou knihovna spadá, zažádala o dotaci ministerstvo kultury v rámci programu VISK 3 na pořízení elektronického systému Clavius REKS a nového stolního počítače. Dotace byla spolufinancovaná z obecních peněz. Systém je v knihovně od letošního roku plně automatizován. Zároveň knihovna používá ke své propagaci nové webové stránky a sociální sítě.

Právě v rámci sociálních sítí jsme se zapojili do soutěže s názvem Knihovna jinak Svazu měst a obcí ČR. Velmi nás těší, že jsme získali první místo. Výhra přitom byla až do semináře, který proběhl 4. února, nejasná. Poté se soutěžící dozvěděli, že společnost Wolters Kluwer věnuje třem vítězným knihovnám publikace a roční licenci ASPI zdarma.

Knihovna široce spolupracuje s obecním úřadem a se Sborem dobrovolných hasičů Hejná. Nespecializuje se pouze na děti, její součástí jsou také pracující a senioři. Hana Hrabáková pravidelně připravuje pro občany vzdělávací rukodělné workshopy s různou tématikou, přednášky a besedy autorů, trénování paměti pomocí mnemotechnických pomůcek a mnoho dalšího.

V loňském roce se v knihovně poprvé konala mezinárodní akce Noc s Andersenem. Hlavně pro místní děti byla novinkou, o kterou byl velký zájem. Připraveno pro ně bylo seznámení s H. Ch. Andersenem, večerní dobrodružství, různé herní a vzdělávací aktivity a nakonec v knihovně všichni přespali. Letošní Noc připadá na 1. dubna a počítáme s tím, že se akce opět vydaří a v knihovně přivítáme mnoho (nejen) spáčů a nových tváří.

 

SEMINÁŘ K SOUTĚŽI KNIHOVNA JINAK, SVAZ MĚST A OBCÍ ČR, 8. 2. 2016

Na podzim roku 2015 se na našich facebookových stránkách uskutečnila soutěž Knihovna Jinak, která měla především propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Nápad na uspořádání soutěže se zrodil během zasedání Kulturní komise, kdy si členové sdíleli své poznatky o vedení knihoven a také o knihobudkách a jejich možných variacích. Asi nejsilnějším impulsem pro uspořádání soutěže byla informace od paní starostky Minárové z Dolního Podluží, která otevírá knihovnu každý den pro děti, jež čekají na autobus do školy a ze školy. Změna jízdního řádu se jejich obce docela citelně dotkla, a tak aby děti nemrzly na zastávce nebo neřádily z nudy, nechává paní starostka knihovnu otevřenou.

V listopadu se tedy uskutečnila klikací soutěž na facebooku, kam se přihlásilo celkem 24 knihoven, které dokázaly, že trend tmavé stísněné knihovny s nepříjemnou knihovnicí je dávno pryč. Někde se ochutnává víno, jinde se knihovníci převlékají do kostýmů, hraje se divadlo, pořádají se besedy a knihovny jsou především v malých městech a obcích centrem veškerého dění, tedy hned po hospodě.

Na začátku soutěže si všichni mysleli, že fotky z velkých knihoven ve statutárních městech budou mít nejvíce lajků, nicméně opak byl pravdou. Nejvíce lajků získaly knihovny v malých městech a obcích. Vítězná knihovna se nachází v obci Hejná nedaleko Horažďovic a reprezentuje "pouze" 158 obyvatel. Druhou byla knihovna z obce Březina a třetí místo získala městská knihovna v Blatné. Přestože se v knihovnách konají různé akce, všechny, které získaly přední příčky v soutěži, mají něco společného – webové stránky, někdy i facebookové, dobrý knihovní fond a především báječnou kreativní knihovnici a podporu ze stran čtenářů a obce či města.

Abychom podpořili myšlenku soutěže – namotivovat, předat informace "jak jinak?" a také inspirovat, rozhodli jsme se uspořádat seminář k soutěži, na kterém vystoupili zástupci sponzora z advokátní kanceláře AK Forejtová, předseda SKIPu a také vítězné knihovny. Soutěž měla obrovský úspěch a mnoho sdílení, a to i přesto, že zde nebyla žádná výhra, kromě dobrého pocitu pospolitosti a zviditelnění. O to větší překvapení nastalo, když na semináři bylo oznámeno, že společnost Wolters Kluwer věnuje třem vítězným knihovnám publikace a roční licenci ASPI.

Seminář se nesl v krásném příjemném duchu, kdy si zástupci knihoven sdělovali poznatky a zkušenosti, některé knihovnice si pilně zapisovaly nové nápady, jiní si pochutnávali na koláčkách a kávě a všichni se dobře bavili. Úvodního slova se chopila předsedkyně Kulturní komise Květa Halanová, která je zároveň starostkou Jílového u Prahy. Městská knihovna v Jílovém skončila na čtvrtém bramborovém místě, přestože jak sama paní starostka přiznala, lajkovalo se pro jejich knihovnu i v Peru, kde v současné době jedna z dcer studuje. Po paní starostce vystoupil předseda SKIPu Roman Giebisch s fotografickou prezentací nejkrásnějších evropských knihoven, které jsou nejen centry kultury a setkávání, ale také vzdušnými architektonickými skvosty, které vznikly z bývalých brownfieldů a jiných nevyužitých staveb. Prezentace to byla doslova dech beroucí a opět se potvrdil fakt, že je opravdu třeba knihy a knihovny co nejvíce přiblížit lidem, protože oproti škole, lidé do knihoven chodí rádi, když je trochu namotivujete. Kupodivu se v knihovnách i rádi vzdělávají, a proto je evropským trendem k provozu knihoven přidružovat také jazykové a jiné volnočasové kurzy. Stejně jako deskohraní, které se stává velmi populární, přestože se knihovnice "bojí, že děti ztratí ty panáčky," jak vtipně parafrázoval obavy kolegyň pan Giebisch.

Po panu předsedovi vystoupila paní doktorka Forejtová z AK Forejtová, která není jen sponzorem a právničkou, ale také proděkankou pro mezinárodní vztahy a vedoucí katedry ústavního a evropského práva na Západočeské univerzitě. Se svou kanceláří se rozhodla soutěž podpořit už z toho důvodu, že má ráda knihy: "Studenty s notebookem mám ráda, studenty s knihou mám také stejně ráda, ale knihy mi prostě voní víc." Přítomným nabídla služby v obchodním, občanském a správním právu a také v právu trestním, které snad přítomní nevyužijí, jak s nadějí v hlase podotkla. Také za univerzitu nabídla spolupráci v česko-německém přeshraničním projektu, který je určený především obcím v Plzeňském kraji.

Po paní proděkance vystoupili zástupci vítězných knihoven, kteří představili, co dělají u nich jinak, a jak se jim daří dostat čtenáře do knihovny. Pan starosta Habáň z Březiny všechny přítomné seznámil s nadupaným programem pro rok 2016 a mladá krásná knihovnice Hana Hrabáková z Hejné, vítězné knihovny, přiznala, že přístup všech se změnil ve chvíli, kdy knihovna prošla rekonstrukcí a zvědavost přilákala čtenáře a hlavně děti do nových prostor.

Svaz měst a obcí není pouze připomínkovým místem a neřešíme pouze novely zákonů, ale také propojujeme naše členy, sdílíme a pomáháme získávat příklady dobré praxe. Smyslem soutěže byla touha zjistit, jak to jinde dělají jinak, a jak bychom mohli tyto informace předat do území a facebook se ukázal být tím nejlepším médiem. Pokud vaše knihovna či obec má facebook, dejte lajk stránkám Svazu měst a obcí. Dozvíte se tak jako první o nových akcích, seminářích, o problémech, které řešíme a jednáních, na kterých se aktuálně nacházíme. Obci Hejná, Březina a městu Blatná se jejich facebooková aktivita vyplatila. Děkujeme, že nás sledujete a že sdílíte informace. A těšíme se na další kolo soutěže Knihovna Jinak, které se uskuteční opět na podzim 2016.

 

KNIHOVNA V HEJNÉ JE CENTREM DĚNÍ, KLATOVSKÝ DENÍK, DANIELA LOUDOVÁ, 14. 11. 2015

Knihovna v Hejné se po rekonstrukci v roce 2014 začala rozvíjet. Událo se tam několik změn a pořádá se tam mnoho akcí. Zvedl se i zájem čtenářů.

Knihovna získala nové webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a má i svoji stránku na sociál­ní síti, kde se čtenáři a návštěvníci mohou co nejrychleji dostat k informacím o dění v knihovně. „Největší změna nastala na konci roku 2014, kdy jsem společně s regionální metodickou Hanou Ferdovou zažádala o dotaci v rámci programu VISK 3 minis­terstva kultury na nákup elektronického systému Clavius REKS, čili Regionálního knihovního systému. Na jaře letošního roku byla žádost schválena. Do knihovny byl tak v rámci projektu „Knihovna jako obývák obce - otevření zrekonstruované knihovny v Hejné“ pořízen nový počítač a skener čárových kódů, zakoupen zmiňovaný systém a knihovna byla připojena na server pověřené knihovny v Horažďovicích,“ uvedla knihovnice v Hejné Hana Hrabáková.

Velký přínos

Regionální knihovní systém podle jejích slov pro připoje­nou knihovnu řeší mnohé. Od zahájení automatizovaného provozu v knihovně a podpory práce knihoven v jedné společné databázi, přes vznik společné báze dokumentů, kvalitu katalogizačního záznamu, snížení nákladů na administraci systému, bezpečné uložení a zálohování dat až po ulehčení půjčování výměnných souborů, snadné provádění revizí knihovního fondu a dodržování knihovnických a technických standardů. Celková částka automatizace se vyšplhala na 39 850 Kč, z čehož 24 000 Kč bylo hrazeno z dotace ministerstva kultury, zbytek z obecních financí.

Plno akcí

„Vzhledem k neustálému vylidňování venkova a odlivu do města, považuji za velmi důležité, aby i v malých obcích fungovalo společenské prostředí, kterého je knihovna často centrem. Díky podpoře zastupitelstva obce se mohlo pod záštitou knihovny uskutečnit několik kulturních i vzdělávacích akcí. Při slavnostním znovuotevření se konala cestopisná přednáška Kateřiny Kolářové s názvem Keňou a Tanzanií. Dále několik úspěšných rukodělných akcí nejen pro děti s různou tematikou. V rámci celostátní akce Noc s Andersenem jsme přespali s dětmi v knihovně a procvičili si paměť pomocí mnemotechnických pomůcek s Lenkou Šimonovou, ředitelkou městské knihovny v Horažďovicích,“ uvedla Hrabáková. Na příští rok chystá několik zajímavých akcí, rozšiřuje knihovní fond a nově nabízí možnost vypůjčení deskových her.

Více čtenářů

Velmi ji těší, že se jí podařilo zvýšit zájem občanů na trojnásobek původního počtu. Právě nárůst počtu čtenářů a rozšíření knihovního fondu byly podnětem pro pořízení systému. Od příštího roku, kdy se předpokládá spuštění plně automatizovaného provozu, mohou čtenáři využít vyhledávání monografií v Online katalogu, který je zpřístupněn na webových stránkách knihovny. Z pohodlí domova si tak zarezervují da­nou publikaci nebo prodlouží výpůjčku.

 

NOC S andersenem, klatovský deník, Daniela loudová, 28.3.2015

 

Děti spaly v knihovnách

Někde se Noc s Andersenem na Klatovsku konala poprvé, jinde už opakovaně

Klatovsko - Čtení, plnění úkolů, bojové hry, ale především přespávání v knihovnách či družinách. To vše je součástí akce Noc s Andersenem, která se letos konala již popatnácté. Tentokrát byla pořádána  k 210. výročí narození Hanse Christiana Andersena a 100. výročí narození Jana Drdy.

Premiéra

Poprvé se tuto akci rozhodli uspořádat v Hejné. „Byla jsem na srazu knihovnic a metodička Hana Ferdová mi o této akci řekla. Tak jsem se podívala na předchozí ročníky a zaregistrovala jsem nás,“ uvedla knihovnice z Hejné Hana Hrabáková.

Zájem byl zpočátku velký, pak opadl, ale nakonec vše dobře dopadlo a přihlásilo se třináct dětí. „Nejsou jen hejenské, ale i tak je to na naši obec úspěch,“ podotkla Hrabáková.

Během večera čekalo děti setkání s H. Ch. Andersenem v podání Lukáše Kopeckého, večeře, malování a hry. Venku pro ně byla připravena „bojovka“, během které je čekalo osm stanovišť, kde potkaly i Bílou paní a ducha. Těšit se mohly i na deskové hry, dis­kotéku, čtení s Bílou paní a následné nocování.

Nemalý počet chlapců a děvčat se sešel také ve Velkém Boru, kde akci pořádali už potřetí. „Zpočátku jsme si opékali buřtíky a hráli deskové hry. První úkol byl namalovat nejhezčí obrázek dle pohádek Jana Drdy. Připraven je i turnaj v Člověče, nezlob se, dále vědomostní soutěž pro starší děti. Chystá se i promítání a čtení pohádky. Vloni i letos se mi tady sešlo patnáct nocležníků, což je moc pěkné,“ sdělila organizátorka Radka Kočí.

Všech ročníků se účastnila devítiletá dvojčata Iveta a Tereza Makovcovy. „Je to hezké. Nejvíc se mi líbí, když si čteme pohádky,“ řekla Iveta.

„Je to zajímavá akce. Nejraději mám malování a soutěže. Spím tady pokaždé a nebojím se,“ doplnila Tereza.

Už tradiční akcí je Noc s Andersenem pro horažďovickou knihovnu, kde ji pořádají společně se sdružením Goada, které se postaralo o dobrodružnou hru. „Jde o jednoduchou šifrovací hru. Cílem je si procvičit rýmování, hledání v knihovně, protože v knihách jsou ukryté nápovědy a podle nich složit heslo. Hlavně chceme, aby si to děti užily a pobavily se,“ řekl jeden z členů Zdeněk Lumička.

„Další nápověda na ně čeká v Červené bráně, kde se dozvědí cíl výpravy. Tím je hasičská zbrojnice,“ doplnila Eva Marešová z dětského oddělení knihovny.

Podle jejích slov byl jako vždy velký zájem, některé děti museli i odmítat kvůli kapacitním důvodům. Akce se tak zúčastnilo osmnáct dětí. „Chlapci a děvčata měli při­pravené i občerstvení, o které se letos postaraly účastnice univerzity třetího věku,“ dodala Marešová.

Duch KIDD

Už posedmé se k akci přidala také družina při základní škole v Lerchově ulici v Sušici, kde nejvíce děti pobavil, ale některé i vystrašil, KIDD. „Letošním tématem je Sněhová královna. Připraveny jsou soutěže, vyrábění, zpěv, tanec a samozřejmě čtení. Čteme Andersenovy a Drdovy pohádky, pohádky se strašidly či zimní tématikou,“ informovala vychovatelka v družině Helena Pojarová Tesařová.

Akce Noc s Andersenem se konala i v mnoha dalších knihovnách či organizacích na Klatovsku.

 

Počítače doma jsou lákavé, ale lidé si do knihovny hledají cestu, Klatovský deník, Rostislav Kutěj, 26.2.2015

Hejná - Změna na pozici knihovnice. Toho si lidé všimnou jako první. A Hana Hrabáková vzala vedení knihovny pevně do rukou. "Knihovna by neměla mít jen místem, kam si chodí lidé pro knihy. Měli by se v ní také scházet, měla by nabídnout kulturní akce," konstatovala nová knihovnice.

A lidé v Hejné si mohou vybrat hned z několika připravovaných akcí. Poslední únorový den od 18. hodin se bude v knihovně konat večer s hudbou a poezií. Hostem bude básník Tomáš Javorský. V březnu má knihovna na programu dvě akce, 21. března se bude konat jarní tvoření a 27. března noc s Andersenem. "Rozhodli jsme se, že se letos do tohoto projektu zapojíme. A to se vším všudy. Budeme hrát hry, budeme si číst a v knihovně budeme také spát. Mimo Andersena budeme číst i pohádky Jana Drdy," řekla Deníku Hana Hrabáková. V závěru dubna, přesně 24. se v knihovně bude konat akce trénování paměti.

Jádrem knihovny jsou stále knihy a časopisy. "Knih máme 950, fond obnovujeme a rozšiřujeme. V říjnu jich bylo kolem sedmi stovek. Hitem jsou časopisy, kterých odebíráme deset. Lidé poněkud méně využívají služby veřejného internetu, ale to je pochopitelné. Téměř každý má počítač doma. Radost mám z toho, že do knihovny chodí všechny kategorie čtenářů." dodala Hrabáková.

Obecní knihovna v Hejné spolupracuje s knihovnou v Horažďovicích. V Hejné využívají možnosti zápůjček knih mezi knihovnami a z Horažďovic si půjčují dva knižní soubory.

V knihovně sbírají také platová víčka, jejichž prodejem chtějí podpořit Terezku Kodýdkovou z nedalekých Hradešic.

Oblíbená je také soutěž Malujeme pro knihovnu. Knihovna vyhlásila soutěž pro děti do osmi a od devíti do 15 let. Každých 14 je vyhlášeno téma, které děti namalují. Témat bude vyhlášeno celkem deset. Za odevzdaný obrázek dostanou razítko. Obrázky, které budou vyhodnoceny jako nejlepší získají odměnu. Odměna bude čekat i na ty, kteří získají všech deset razítek.